Mijn foto

Vogelmeer

Vogelmeer

Het Vogelmeer is in de periode 1951 – 1955 gegraven. In eerste instantie om meer vogels in het duin te krijgen, maar later t.b.v. de zandwinning. Dat het geen natuurlijk meer is kan je zien omdat de lengteas van het meer haaks staat op de uitstuifrichting van de duinvalleien (ZW->NO). De westoever (onderin foto) is in 1999-2000 opnieuw geprofileerd zodat er een flauw aflopend talud is ontstaan. Dit geeft plantensoorten de kans om bij een stijgend grondwaterpeil het hogerop te zoeken. In het winterhalfjaar 2002-2003 zijn delen van het meer ondieper gemaakt en enkele eilandjes gecreeerd. Dit alles t.b.v. de vogelstand. De bossages met zwarte dennen dateren uit de tijd dat men de stuivende duin toppen wilde vastleggen. De stammen van de zwarte den zijn recht en waren voorbestemd voor de mijnbouw. De balken van dit hout gaan immers kraken bij instortingsgevaar en kunnen zo de mijnbouwers waarschuwen.

Waargenomen in: januari
Tags:

Nog meer waargenomen in januari

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto