Disclaimer

De samenstellers besteden uiterste zorg aan het op www.waargenomen.nl weergeven van juiste informatie.

De samenstellers aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze internetsite.